Contemporary history of Luxembourg Contemporary history of Europe Digital history & historiography

XVII. ročník setkání historikù a příznivců orální historie na hradě Sovinci

Letošní ročník červnové konference v prostorách středověkého hradu Sovinec
v Severomoravském kraji spojená s workshopem byla tradičně zaměřena na
prezentaci právě probíhajících projektů realizovaných metodou orální historie.
Účast na setkání byla podmíněna aktivním příspěvkem s délkou maximálně
dvaceti minut.

Show this publication on our institutional repository (orbi.lu).