Luxemburgische Zeitgeschichte Europäische Zeitgeschichte Digitale Geschichte und Historiographie

XVII. ročník setkání historikù a příznivců orální historie na hradě Sovinci

Letošní ročník červnové konference v prostorách středověkého hradu Sovinec
v Severomoravském kraji spojená s workshopem byla tradičně zaměřena na
prezentaci právě probíhajících projektů realizovaných metodou orální historie.
Účast na setkání byla podmíněna aktivním příspěvkem s délkou maximálně
dvaceti minut.

Diese Publikation in unserem institutionellen Repositorium (orbi.lu) anzeigen.