Histoire contemporaine du Luxembourg Histoire contemporaine européenne Histoire numérique et l’historiographie

XVII. ročník setkání historikù a příznivců orální historie na hradě Sovinci

Letošní ročník červnové konference v prostorách středověkého hradu Sovinec
v Severomoravském kraji spojená s workshopem byla tradičně zaměřena na
prezentaci právě probíhajících projektů realizovaných metodou orální historie.
Účast na setkání byla podmíněna aktivním příspěvkem s délkou maximálně
dvaceti minut.

Afficher cette publication dans notre dépôt institutionnel (orbi.lu).