Luxemburgische Zeitgeschichte

De Joseph Meyers an de Staatsmusée wärend der däitscher Besatzung