Contemporary history of Luxembourg Contemporary history of Europe

Żołnierze 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Doświadczenie i pamięć.