Histoire contemporaine du Luxembourg Histoire contemporaine européenne

Żołnierze 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Doświadczenie i pamięć.