Contemporary history of Luxembourg Contemporary history of Europe

Presenter of Paper: Województwo śląskie inaczej. Peryferie w centrum. Szkolnictwo na peryferiach w międzywojennej Europie