Through the lens - World War II in living memory : D'Schüler aus dem Iechternacher Lycée. Vum Generalstreik zur Ëmerzeiung (31.08.1942 - 12.12.1942)