Contemporary history of Luxembourg Contemporary history of Europe

Poolse soldaten in de Kempen en hun rol in de Europese geschiedenis