Histoire contemporaine du Luxembourg

Van 'cité martyre' naar 'stad der bloemen': Stadsnatuurbeleid in Leuven tijdens het interbellum