Histoire contemporaine du Luxembourg

“Ik heb sinds jaren geen buiten meer gezien”. De beleving en verbeelding van stads- en plattelandsnatuur in de vroege romans van Lode Baekelmans