Histoire contemporaine du Luxembourg

Consors, soror, filia, mater et ducissa. K vládní praxi žen po boku přemyslovských knížat (do roku 1197)